Geschiedenis

 
   

De Oranjevereniging is opgericht op 15 april 1935, en heeft zich als doel gesteld: de verjaardagen van leden van het koninklijk huis en eventuele andere nationale feest- of gedenkdagen te vieren en daarmede de sympathie voor het koninklijk huis te bevorderen.

Zij tracht dit doel te bereiken door op deze dagen in Scharnegoutum en omstreken bijpassende feestelijke manifestaties te organiseren, o.a door het houden van openbare en besloten feesten.

Koninginnedag (30 april) en dodenherdenking (4 mei) zijn ieder jaar terugkerende festiviteiten en herdenkingen welke onder auspiciën van de oranjevereniging worden georganiseerd.

Om de twee jaar vinden de dorpsfeesten plaats, deze feesten worden nog steeds rondom de geboortedag van toenmalig Koningin Wilhelmina (31 augustus) georganiseerd, met dien verstande dat de eerste feestdag op woensdag van de laatste week van augustus is, de feesten duren t/m zondag waarop met een kerkdienst in de feesttent de dorpsfeesten worden afgesloten.

Op 15 april 1935 bestaat de oranjevereniging uit een bestuur (zeven personen) en 45 leden. Dit eerste bestuur bestond onder meer uit een tweetal vrouwelijke leden. Acht maanden later in 1936 is het leden aantal gegroeid naar 325.

De geboorte van Koningin Beatrix (31 januari 1938) wordt opgeluisterd met een groot feest, Herauten op paarden kondigen de geboorte van onze huidige Koningin aan.

In 1938 treden de twee vrouwelijke bestuursleden af en sindsdien heeft er tot aan nu toe geen vrouw meer een functie bekleed binnen het oranjebestuur.

Tijdens de mobilisatie op 28 augustus 1939 waarin veel leden van de oranjevereniging zich bij het Nederlandse leger moesten melden was het gedaan met het organiseren van feesten e.d.

1940, Het wordt donker, de Duitse laars vertrapt ons land en alles wat met het koningshuis te maken heeft wordt verboden, het bestuur van de oranjevereniging moet al zijn bezittingen inleveren, maar gelukkig worden de boeken met notulen goed verstopt. Vijf bange jaren breken aan!

Maar op 9 augustus 1945 pakt het oude bestuur de draad weer op, er wordt stil gestaan bij de acht personen uit ons dorp die de Duitse terreur niet hebben doorstaan.

Op 30 en 31 augustus 1945 wordt besloten om toch twee dagen te feesten. Dat niet iedereen hier zin in heeft ligt voor de hand en omdat op dat moment alles nog op de bon is wordt er een beroep gedaan op de plaatselijke melkfabriek voor boter en melk. De kas was leeg (gevorderd door de bezetter), voor enige geldelijke middelen zal met een lijst worden rondgegaan. Het feest wordt aangekondigd door Herauten, er wordt 120 liter melk, 250 eierkoeken en het nodige fruit meester gemaakt.

Op 4 mei 1946 wordt voor het eerst dodenherdenking gehouden.

Door geldgebrek worden de kroningsfeesten van voormalig Koningin Juliana op sobere wijze gevierd.

Optocht en kaatsen waren toen al een traditioneel gebeuren.

Maar in de loop der jaren is Scharnegoutum groter en groter geworden en ook de feesten groeien hierin mee. In 1985 wordt het 50 jarig jubileum gevierd.

Tegenwoordig duren de dorpsfeesten vier dagen en worden gehouden in een feesttent op sportpark “De Kromme Tille”.