Leden

 
   

Een vereniging kan niet bestaan zonder leden. De Oranjevereniging Scharnegoutum e.o. heeft op het moment 800 contributie betalende leden. Jongeren onder de 16 zijn automatisch lid via hun ouders. Dit betekent dat veruit het grootste deel van Scharnegoutum lid is. Ook buiten Scharnegoutum zijn veel mensen lid. Leden van de vereniging genieten bij de festiviteiten / activiteiten aantrekkelijke kortingen. Bent u nog niet lid, maar wilt u dit wel graag worden? Neemt u dan contact op met ...... (het emailadres staat weergegeven in de rubriek 'contact').

 
   
Contributie  
De contributie bedraagt € 3,50 per jaar voor een gezin met jongeren onder de 16 jaar. Vanaf 16 jaar dient men zelf lid te zijn. De kosten hiervan bedragen € 2,50 per jaar.